Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regatul Unit) la 15 mai 2020 – VA/Procurorul din cadrul Parchetului Regional din Ruse, Bulgaria

(Cauza C-206/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Părțile din procedura principală

Apelant: VA

Intimat: Procurorul din cadrul Parchetului Regional din Ruse, Bulgaria

Întrebarea preliminară

În cazul în care predarea este solicitată în vederea efectuării urmăririi penale împotriva unei persoane căutate, iar atât decizia de emitere a unui mandat de arestare național, cât și decizia de emitere a unui mandat european de arestare sunt luate de un procuror, fără intervenția unei instanțe înainte de predare, persoana căutată beneficiază de protecția pe două niveluri avută în vedere de Curte în Hotărârea Bob-Dogi, C-241/15, dacă:

efectul mandatului de arestare național se limitează la reținerea persoanei pentru o durată de maximum 72 de ore în vederea prezentării sale în fața unei instanțe; și

cu ocazia predării, este numai de competența instanței să dispună punerea în libertate sau menținerea măsurii arestului, ținând seama de toate împrejurările cauzei?

____________