Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 15. mája 2020 – VA/Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria

(vec C-206/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: VA

Odporca: Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria

Prejudiciálna otázka

V prípade, že sa žiada o vydanie požadovanej osoby s cieľom začať voči nej trestné stíhanie, a v prípade, že prokurátor rozhodol o vydaní východiskového vnútroštátneho zatykača („VZ“) a tiež o vydaní európskeho zatykača („EZ“) bez akéhokoľvek vyjadrenia súdu pred vydaním požadovanej osoby, je požadovanej osobe poskytnutá dvojúrovňová ochrana ako to predpokladá Súdny dvor vo veci Bob-Dogi C-241/15, ak:

a)    účinok VZ je obmedzený na zadržanie fyzickej osoby maximálne na 72 hodín na účely jej postavenia pred súd; a

b)    v prípade vydania je výlučne na rozhodnutí súdu, či na základe všetkých okolností veci rozhodne o prepustení alebo pokračovaní väzby?

____________