Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) 15. maja 2020 – VA/Tožilec okrožnega državnega tožilstva v mestu Ruse, Bolgarija

(Zadeva C-206/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: VA

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Tožilec okrožnega državnega tožilstva v mestu Ruse, Bolgarija

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je zahtevani osebi zagotovljeno varstvo na dveh ravneh, ki ga je Sodišče opredelilo v zadevi Bob-Dogi (C-241/15), kadar se predaja zahteva zaradi kazenskega pregona zahtevane osebe in kadar tako odločitev za izdajo osnovnega nacionalnega naloga za prijetje (NNP) kot tudi odločitev za izdajo evropskega naloga za prijetje (ENP) sprejme državni tožilec, ne da bi sodišče pred predajo kakor koli posredovalo, če:

je učinek NNP omejen na pridržanje posameznika za največ 72 ur za namen njegove privedbe pred sodišče in

je ob predaji izključno sodišče pristojno, da glede na vse okoliščine zadeve odredi izpustitev na prostost ali nadaljnje pridržanje?

____________