Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 30 Απριλίου 2020 – JG, νομίμως εκπροσωπουμένου από τους MI και LH, κ.λπ. κατά Azurair GmbH, εκπροσωπούμενης από την εκκαθαρίστρια OP

(Υπόθεση C-188/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgerichts Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες και εκκαλούντες: JG, LH, MI και NJ, νομίμως εκπροσωπουμένοι από τους MI και LH

Εναγομένη και εφεσίβλητη: Azurair GmbH, εκπροσωπούμενη από την εκκαθαρίστρια OP

Παρεμβαίνουσα: alltours flugreisen gmbh

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει επιβάτης αεροπορικής μεταφοράς «επιβεβαιωμένη κράτηση» κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 1 αν ο ταξιδιωτικός πράκτορας, με τον οποίο έχει συμβατική σχέση, του παρέχει «άλλο στοιχείο» κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ζ΄, του κανονισμού αυτού, το οποίο αποτελεί υπόσχεση για μεταφορά του με πτήση που καθορίζεται επακριβώς, με αναφορά του τόπου αναχώρησης και άφιξης, της ώρας αναχώρησης και άφιξης και του αριθμού πτήσεως, χωρίς ο ταξιδιωτικός πράκτορας να έχει προβεί σε κράτηση θέσεως για την εν λόγω πτήση στον οικείο αερομεταφορέα και χωρίς να έχει λάβει από τον τελευταίο σχετική επιβεβαίωση;

Θεωρείται ο αερομεταφορέας σε σχέση με τον επιβάτη ως πραγματικός αερομεταφορέας κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο β΄, του κανονισμού 261/2004 στην περίπτωση που ο εν λόγω επιβάτης έχει συμβατική σχέση με ταξιδιωτικό πράκτορα ο οποίος του έχει υποσχεθεί την επιβίβαση σε συγκεκριμένη πτήση, καθορισμένη ως προς τον τόπο αναχώρησης και άφιξης, την ώρα αναχώρησης και άφιξης, καθώς και τον αριθμό πτήσης, χωρίς, ωστόσο, ο ταξιδιωτικός πράκτορας να έχει προβεί σε κράτηση θέσεως για τον επιβάτη και, συνεπώς, χωρίς να έχει συναφθεί συμβατική σχέση με τον αερομεταφορέα όσον αφορά την εν λόγω πτήση;

Μπορεί να προκύπτει ο «προγραμματισμένος χρόνος άφιξης» της πτήσης κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο η΄, του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του άρθρου 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, και παράγραφος 2, του κανονισμού 261/2004 όσον αφορά την αποζημίωση λόγω ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης κατά την άφιξη, από «άλλο στοιχείο» που εκδίδεται από ταξιδιωτικό πράκτορα για επιβάτη ή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το εισιτήριο σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο στ΄, του κανονισμού 261/2004;

Συνιστά ματαίωση πτήσεως κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ιβ΄, και του άρθρου 5, παράγραφος 1, του κανονισμού 261/2004 το γεγονός ότι ο πραγματικός αερομεταφορέας μεταθέτει νωρίτερα κατά τουλάχιστον δύο ώρες και δέκα λεπτά εντός της ίδιας ημέρας πτήση για την οποία έχει γίνει κράτηση στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού;

Μπορεί ο πραγματικός αερομεταφορέας να μειώσει την αποζημίωση που καταβάλλεται κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 261/2004, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού αν η χρονική περίοδος εντός της οποίας μετατέθηκε η πτήση εμπίπτει στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται στη διάταξη αυτή;

Συνιστά η ανακοίνωση που γίνεται πριν από την έναρξη του ταξιδιού και αφορά μετάθεση της αναχωρήσεως της πτήσεως σε προγενέστερο του προγραμματισμένου χρόνο προσφορά για μεταφορά με άλλη πτήση κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, και του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004;

Υποχρεώνει το άρθρο 14, παράγραφος 2, του κανονισμού 261/2004 τον πραγματικό αερομεταφορέα να ενημερώνει τον επιβάτη για την ακριβή επωνυμία και διεύθυνση της εταιρίας κατά της οποίας μπορεί να στραφεί, καθώς και για το ποσό που μπορεί να ζητήσει, το ύψος του οποίου ποικίλλει ανάλογα με την απόσταση, και, κατά περίπτωση, για τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν το αίτημά του;

____________

1     Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).