Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Düsseldorf (Germania) la 30 aprilie 2020 – JG, reprezentat legal de MI și de LH, și alții/OP, lichidator al Azurair GmbH

(Cauza C-188/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamanţi-apelanţi: JG, LH, MI şi NJ, toți reprezentați legal de MI și de LH

Pârâtă-intimată: OP, lichidator al Azurair GmbH

Întrebările preliminare

Un pasager aerian dispune de o „rezervare confirmată” în sensul articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 , în cazul în care a primit, de la un tour operator cu care are o relație contractuală, un „alt document doveditor” în sensul articolului 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 prin care i s-a promis transportul pe un anumit zbor, individualizat prin locul de plecare și cel de sosire, ora plecării și cea a sosirii și numărul zborului, fără ca tour operatorul să fi efectuat o rezervare a unui loc pe acest zbor la operatorul de transport aerian în cauză și să fi primit de la acesta confirmarea rezervării?

Un operator de transport aerian trebuie să fie considerat operator efectiv de transport aerian în sensul articolului 2 litera (b) din Regulamentul nr. 261/2004 în raport cu un pasager aerian chiar și atunci când, deși acest pasager aerian are o relație contractuală cu un tour operator care i-a promis transportul pe un anumit zbor, individualizat prin locul de plecare și cel de sosire, ora plecării și cea a sosirii și numărul zborului, tour operatorul nu a rezervat totuși un loc pasagerului și, prin urmare, nu a încheiat un contract cu operatorul de transport aerian cu privire la zborul respectiv?

În vederea acordării unei compensații ca urmare a anulării sau întârzierii prelungite, „ora de sosire prevăzută” a unui zbor în sensul articolului 2 litera (h), al articolului 5 alineatul (1) litera (c), al articolului 7 alineatul (1) a doua teză și alineatul (2) din Regulamentul nr. 261/2004 poate rezulta dintr-un „alt document doveditor” emis de un tour operator unui pasager sau este necesar, în acest scop, să se țină seama de bilet în sensul articolului 2 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004?

Se consideră că un zbor a fost anulat în sensul articolului 2 litera (l) și al articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 261/2004 atunci când operatorul efectiv de transport aerian devansează ora de plecare a unui zbor rezervat în cadrul unui pachet de servicii turistice, în aceeași zi, cu cel puțin două ore și zece minute mai devreme?

Operatorul efectiv de transport aerian poate reduce în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 261/2004 compensațiile acordate în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 261/2004 atunci când devansarea orei de plecare a zborului este cuprinsă în intervalele prevăzute de această dispoziție?

Comunicarea devansării unui zbor constituie o ofertă de redirecționare în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) și al articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 261/2004?

Articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul nr. 261/2004 impune operatorului efectiv de transport aerian să informeze pasagerul aerian cu privire la denumirea și adresa exactă a întreprinderii căreia îi poate solicita valoarea eșalonată în funcție de distanță și, eventual, documentele pe care ar trebui să le anexeze la cererea sa?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).