Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Düsseldorf (Germania) la 6 mai 2020 – Eurowings GmbH/Flightright GmbH

(Cauza C-196/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Pârâtă-apelantă: Eurowings GmbH

Reclamantă-intimată: Flightright GmbH

Întrebările preliminare

Un pasager aerian dispune de o „rezervare confirmată” în sensul articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 , în cazul în care a primit, de la un tour operator cu care are o relație contractuală, un „alt document doveditor” în sensul articolului 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 prin care i s-a promis transportul pe un anumit zbor, individualizat prin locul de plecare și cel de sosire, ora plecării și cea a sosirii și numărul zborului, fără ca tour operatorul să fi efectuat o rezervare a unui loc pe acest zbor la operatorul de transport aerian în cauză și să fi primit de la acesta confirmarea rezervării?

Un operator de transport aerian trebuie să fie considerat operator efectiv de transport aerian în sensul articolului 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 în raport cu un pasager aerian chiar și atunci când, deși acest pasager aerian are o relație contractuală cu un tour operator care i-a promis transportul pe un anumit zbor, individualizat prin locul de plecare și cel de sosire, ora plecării și cea a sosirii și numărul zborului, tour operatorul nu a rezervat totuși un loc pasagerului și, prin urmare, nu a încheiat un contract cu operatorul de transport aerian cu privire la zborul respectiv?

În vederea acordării unei compensații ca urmare a anulării sau întârzierii prelungite, „ora de sosire prevăzută” a unui zbor în sensul articolului 2 litera (h), al articolului 5 alineatul (1) litera (c), al articolului 7 alineatul (1) a doua teză și alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 poate rezulta dintr-un „alt document doveditor” emis de un tour operator unui pasager sau este necesar, în acest scop, să se țină seama de bilet în sensul articolului 2 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).