Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 6. maja 2020 - Eurowings GmbH/Flightright GmbH

(Zadeva C-196/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in pritožnica: Eurowings GmbH

Tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Flightright GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali ima potnik „potrjeno rezervacijo“ v smislu člena 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/20041 , če je od organizatorja potovanja, s katerim ima sklenjeno pogodbo, prejel „drugačen dokaz“ v smislu člena 2(g) Uredbe št. 261/2004, s katerim se mu obljublja prevoz na letu, opredeljenem s krajem odhoda in krajem prihoda, časom odhoda in časom prihoda ter številko, pri čemer organizator potovanja pri zadevnem letalskem prevozniku ni rezerviral sedežev za ta let in od tega ni prejel potrditve rezervacije?

2.    Ali je treba letalskega prevoznika v razmerju do potnika šteti za dejanskega letalskega prevoznika v smislu člena 2(b) Uredbe (ES) št. 261/2004 že, če ima ta potnik sicer sklenjeno pogodbo z organizatorjem potovanja, ki mu je obljubil prevoz na letu, opredeljenem s krajem odhoda in krajem prihoda, časom odhoda in časom prihoda ter številko, vendar organizator potovanja za tega potnika ni rezerviral sedeža in s tem ni sklenil pogodbe z letalskim prevoznikom glede tega leta?

3.    Ali „prvotno načrtovani čas prihoda“ leta v smislu člena 2(h), člena 5(1)(c), člena 7(1), drugi stavek, in (2) Uredbe (ES) št. 261/2004, ko se presoja pravica do odškodnine zaradi odpovedi leta ali velike zamude leta ob prihodu, lahko izhaja iz „drugačnega dokaza“, ki ga je organizator potovanja izdal potniku, ali je treba pri tem upoštevati vozovnico na podlagi člena 2(f) Uredbe (ES) št. 261/2004?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).