Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Eisenstadt (Αυστρία) στις 11 Μαρτίου 2020 – IR κατά Volkswagen AG

(Υπόθεση C-134/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Eisenstadt

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: IR

Εναγόμενη: Volkswagen AG

Προδικαστικά ερωτήματα

α)    Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, την έννοια ότι δεν επιτρέπεται εξοπλισμός οχήματος υπό την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, του κανονισμού 715/2007, στο πλαίσιο του οποίου η βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων, δηλαδή ένα κατασκευαστικό στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει τις εκπομπές, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε ο συντελεστής ανακυκλοφορίας καυσαερίων, δηλαδή το ποσοστό των καυσαερίων, τα οποία ανακυκλοφορούν, να έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε η βαλβίδα να εξασφαλίζει θέση λειτουργίας χαμηλών ρύπων μόνο μεταξύ 15 και 33 βαθμών Κελσίου και μόνον κάτω από τα 1 000 μέτρα υψόμετρο, εάν δε η θερμοκρασία αποκλίνει έως 10 βαθμούς Κελσίου από αυτό το εύρος θερμοκρασιών καθώς και εάν το υψόμετρο υπερβαίνει το όριο των 1 000 μέτρων κατά 250 μέτρα ο συντελεστής αυτός μειώνεται με γραμμικό τρόπο στο μηδέν, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εκπομπές ΝΟx πάνω από τις οριακές τιμές του κανονισμού 715/2007;

β)    Ασκεί επιρροή για την απάντηση στο πρώτο ερώτημα το κατά πόσον η χρήση του αναφερόμενου στο εν λόγω ερώτημα εξοπλισμού του οχήματος είναι απαραίτητη για λόγους προστασίας του κινητήρα από ζημία;

γ)    Ασκεί περαιτέρω επιρροή για την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα το κατά πόσον το τμήμα του κινητήρα το οποίο πρέπει να προστατευθεί από ζημία είναι η βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων;

δ)    Ασκεί επιρροή για την απάντηση στο πρώτο ερώτημα το αν ο αναφερόμενος στο εν λόγω ερώτημα εξοπλισμός του οχήματος είχε ήδη τοποθετηθεί κατά την κατασκευή του οχήματος ή το αν η περιγραφείσα στο πρώτο ερώτημα ρύθμιση της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων πρέπει να πραγματοποιηθεί ως επισκευή του οχήματος υπό την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών;

____________

1 ΕΕ 2007, L 171, σ. 1.

2 ΕΕ 1999, L 171, σ. 12.