Language of document :

A Landesgericht Eisenstadt (Ausztria) által 2020. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IR kontra Volkswagen AG

(C-134/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Eisenstadt

Az alapeljárás felei

Felperes: IR

Alperes: Volkswagen AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a)    Úgy kell-e értelmezni a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikkének (1) bekezdését, hogy a 715/2007 rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében nem elfogadható a jármű olyan felszerelése, amely szerint a kipufogógáz-visszavezető szelep, tehát egy, a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrész úgy van kialakítva, hogy az a kipufogógáz-visszavezetési szintet, tehát a visszavezetett kipufogógáz mértékét úgy szabályozza, hogy csak 15 °C és 33 °C között és csak 1000 méter magasság alatt biztosít károsanyag-szegény üzemmódot, e hőmérsékleti tartományon kívül pedig 10 °C hőmérsékletváltozás, – 1000 méter magasság felett pedig 250 méter magasságváltozás – alatt lineárisan 0-ra csökkenti, tehát az NOx-kibocsátások meghaladják 715/2007 rendeletben megállapított határértéket?

b)    Lényeges-e az a) kérdés értelésének szempontjából, hogy a járműnek az a) kérdésben említett felszerelésére a motor károsodástól való megóvása érdekében van szükség?

c)    Lényeges-e továbbá a b) kérdés értékelésének szempontjából, hogy a motor azon alkatrésze, amelyet a károsodástól meg kell óvni, a kipufogógáz-visszavezető szelep?

d)    Lényeges-e az a) kérdés értékelése szempontjából, hogy a járműnek az a) kérdésben említett berendezését már a jármű gyártásakor beépítették-e, vagy a kipufogógáz-visszavezető szelepnek az első kérdésben említett szabályozóját a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 3. cikke (2) bekezdésének értelmében kijavításként kell a járműbe építeni?

____________

1 HL 2007. L 171., 1. o.

2 HL 1999. L 171., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 223. o.