Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. martā iesniedza Landesgericht Eisenstadt (Austrija) – IR/Volkswagen AG

(Lieta C-134/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Eisenstadt

Pamatlietas puses

Prasītājs: IR

Atbildētājs: Volkswagen AG

Prejudiciālie jautājumi

a)    Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2007 1 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai 5. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka nav pieļaujams tāds transportlīdzekļa aprīkojums Regulas Nr. 715/2007 1. panta 1. punkta izpratnē, atbilstoši kuram izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts, tātad daļa, kas varētu radīt emisiju, ir konstruēts tā, ka izplūdes gāzu recirkulācijas ātrums, tātad izplūdes gāzu daudzums, kas tiek recirkulēts, tiek regulēts tādējādi, ka šis vārsts zema piesārņojuma režīmu nodrošina tikai temperatūrā no 15 līdz 33 grādiem pēc Celsija un tikai augstumā, kas nepārsniedz 1000 metrus virs jūras līmeņa, un ārpus šā temperatūras diapazona ik pa 10 grādiem pēc Celsija un ik pa 250 metriem augstumā, kas pārsniedz 1000 metrus virs jūras līmeņa, lineāri samazina līdz nullei, tādējādi palielinot NOx emisijas virs Regulā Nr. 715/2007 noteiktajām robežvērtībām?

b)    Vai, vērtējot a) jautājumu, ir nozīme tam, vai a) jautājumā minētais transportlīdzekļa aprīkojums ir vajadzīgs, lai aizsargātu dzinēju pret bojājumiem?

c)    Vai, vērtējot b) jautājumu, ir nozīme arī tam, vai dzinēja daļa, kas ir jāaizsargā pret bojājumiem, ir izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts?

d)    Vai, vērtējot a) jautājumu, ir nozīme tam, vai a) jautājumā minētais transportlīdzekļa aprīkojums ir uzstādīts jau transportlīdzekļa ražošanas laikā, vai arī tam, vai a) jautājumā raksturotā izplūdes gāzu recirkulācijas vārsta regulēšana ir jāveic kā transportlīdzekļa labošana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/44/EK 2 (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām 3. panta 2. punkta izpratnē?

____________

1      OV 2007, L 171, 1. lpp.

2      OV 1999, L 171, 12. lpp.