Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. lipnja 2020. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italija) – PG protiv Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(predmet C-236/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: PG

Tuženici: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prethodna pitanja

Protivi li se člancima 20., 21., 31., 33. i 34. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, direktivama br. 1999/70/EZ1 o radu na određeno vrijeme (članci 2. i 4.), br. 1997/81/EZ2 o radu s nepunim radnim vremenom (članak 4.), br. 2003/88/EZ o radnom vremenu (članak 7.), br. 2000/78/EZ3 (članak 1., članak 2. stavak 2. točka (a)) o jednakom postupanju pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja, primjena nacionalnog pravila, kao što je ono talijansko iz Zakona br. 374/91 i [naknadnih izmjena] i Zakonodavne uredbe br. 92/2016, kako ga sustavno tumači sudska praksa, prema kojem proizlazi da su mirovni suci, kao počasni suci, pored toga što se ne mogu izjednačiti s profesionalnim sucima kada je riječ o gospodarskom, socijalnom i mirovinskom postupanju, potpuno isključeni iz svakog oblika socijalne i mirovinske zaštite koja je zajamčena zaposlenicima u javnom sektoru?

Protivi li se načelima Europske unije [o] autonomiji i neovisnosti sudske funkcije i posebno članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, primjena nacionalnog pravila, kao što je ono talijansko, prema kojem proizlazi da su mirovni suci, kao počasni suci, pored toga što se ne mogu izjednačiti s profesionalnim sucima kada je riječ o gospodarskom, socijalnom i mirovinskom postupanju, potpuno isključeni iz svakog oblika socijalne i mirovinske zaštite koja je zajamčena zaposlenicima u javnom sektoru?

Protivi li se članku 5. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP 18. ožujka 1999., koji se nalazi u prilogu Direktivi 1999/70/EZ, primjena nacionalnog pravila, kao što je ono talijansko, prema kojem se obavljanje dužnosti na određeno vrijeme mirovnih sudaca, kao počasnih sudaca, izvorno utvrđeno na osam godina (četiri plus četiri), može sustavno produljiti za dodatne četiri godine, a da kao alternativa transformaciji u radni odnos na neodređeno vrijeme nije predviđena učinkovita i odvraćujuća sankcija?

____________

1     Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)

2     Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC (SL 1998., L 14, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 131.)

3     Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69. i ispravak SL 2020., L 63, str. 9.)