Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italia) la 4 iunie 2020 – PG/Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Cauza C-236/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Părțile din procedura principală

Reclamant: PG

Pârâte: Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Întrebările preliminare

Articolele 20, 21, 31, 33 și 34 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Directiva 1999/70/CE1 privind munca pe durată determinată (clauzele 2 și 4 din acordul-cadru), Directiva 1997/81/CE2 privind munca pe fracțiune de normă (clauza 4 din acordul-cadru), Directiva 2003/88/CE privind timpul de lucru (articolul 7), Directiva 2000/78/CE3 [articolul 1, articolul 2 alineatul (2) lit. (a)] privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă se opun aplicării unei reglementări naționale, precum cea prevăzută în ordinea juridică italiană în Legea 374/91, cu modificările ulterioare, și în Decretul legislativ 92/2016, astfel cum este interpretată în mod constant de jurisprudență, potrivit căreia judecătorii de pace, în calitate de judecători onorifici, nu numai că nu sunt asimilați judecătorilor profesioniști (togati) în ceea ce privește tratamentul din punct de vedere economic, al asistenței sociale și al securității sociale, ci sunt complet excluși de la orice formă de asistență socială și de securitate socială garantată lucrătorului subordonat din sectorul public?

Principiile comunitare al autonomiei și independenței funcției jurisdicționale și în special articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opun aplicării unei reglementări naționale, precum reglementarea italiană potrivit căreia judecătorii de pace, în calitate de judecători onorifici, nu numai că nu sunt asimilați judecătorilor profesioniști (togati) în ceea ce privește tratamentul din punct de vedere economic, al asistenței sociale și al securității sociale, ci sunt complet excluși de la orice formă de asistență socială și de securitate socială garantată lucrătorului subordonat din sectorul public?

Clauza 5 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP la 18 martie 1999, care figurează în anexa la Directiva 1999/70/CE, se opune aplicării unei reglementări naționale, precum reglementarea italiană potrivit căreia funcțiile pe durată determinată ale judecătorilor de pace, în calitate de judecători onorifici, stabilite inițial la 8 ani (două mandate de patru ani) pot fi în mod sistematic prelungite cu alți 4 ani fără a se prevedea, ca alternativă la transformarea în raport de muncă pe durată nedeterminată, nicio sancțiune efectivă și disuasivă?

____________

1     Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129).

2     Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES – Anexă: Acordul-cadru privind munca pe fracțiune de normă (JO 1998, L 14, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 35).

3     Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).