Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. lipnja 2020. uputio Polymeles Protodikeio Athinon (Grčka) – DP i SG protiv Trapeza Peiraios AE

(predmet C-243/20)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Polymeles Protodikeio Athinon

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: DP, SG

Tuženik: Trapeza Peiraios AE

Prethodna pitanja

Treba li članak 8. Direktive 93/13/EEZ1 , kojim se predviđa da države članice mogu donijeti strože odredbe kako bi osigurale viši stupanj zaštite potrošača, tumačiti na način da država članica ima mogućnost da ne prenese u svoje nacionalno pravo članak 1. stavak 2. Direktive 93/13/EEZ i dopusti sudski nadzor odredbi koje odražavaju prisilne ili dispozitivne zakonske ili podzakonske odredbe?

Može li se smatrati da je članak 1. stavak 2. prvi i drugi podstavak Direktive 93/13/EEZ [drugi podstavak ne postoji u hrvatskoj verziji Direktive 93/13, op. p.], iako nije izričito prenesen u grčko pravo, donesen neizravno, u skladu sa sadržajem članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. te direktive, koji je prenesen u odredbu članka [2.] stavka [6.] Zakona br. 225[1]/1994?

Je li iznimka iz članka 1. stavka 2. prvog i drugog podstavka te direktive [drugi podstavak ne postoji u hrvatskoj verziji Direktive 93/13, op. p.] obuhvaćena pojmom nepoštenih odredbi i njihovim dosegom, kako su definirane odredbama članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. Direktive 93/13/EEZ?

Može li se odredba ugovora o kreditu koji su sklopili potrošač i kreditna ustanova, koja odražava sadržaj dispozitivne norme države članice, podvrgnuti nadzoru nepoštenosti općih uvjeta ugovora u skladu s odredbama Direktive 93/13/EEZ ako se o toj odredbi nije pojedinačno pregovaralo?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)