Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 7. mail 2020 – KAHL GmbH & Co. KG versus Hauptzollamt Hannover

(kohtuasi C-197/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: KAHL GmbH & Co. KG

Vastustaja: Hauptzollamt Hannover

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kombineeritud nomenklatuuri1 alamrubriiki 1521 9099 puudutav selgitav märkus2 on kohaldatav, kuivõrd selles on kasutatud sõna „sulatatud“?

2.    Juhul kui vastus esimesele eelotsuse küsimusele on eitav: Kas mõistet „toor-“ kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi 1521 9091 tähenduses tuleb tõlgendada nii, et meevaha, mis on ekspordiriigis sulatatud ja millest on sulatamise raames võõrkehad mehaaniliselt eemaldatud, kusjuures meevahasse jääb veel võõrkehi, tuleb klassifitseerida sellesse alamrubriiki?

____________

1 Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382), muudetud komisjoni 9. oktoobri 2019. aasta rakendusmäärusega (EL) 2019/1776, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT 2019, L 280, lk 1).

2 Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused (ELT 2019, C 119, lk 1).