Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2020. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Rad Service Srl Unipersonale i dr. protiv Del Debbio SpA i dr.

(predmet C-210/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Druge stranke u žalbenom postupku: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl u svojstvu zastupnika privremene zajednice poduzetnika koju čine društva GARC SpA i Edil Moter Srl

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 63. Direktive 2014/24 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014.1 o institutu oslanjanja na sposobnosti drugih subjekata, u vezi s načelima slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, predviđenima u člancima 49. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), primjena talijanskog nacionalnog zakonodavstva u području oslanjanja na sposobnosti drugih subjekata i isključenja iz postupaka javne nabave iz članka 89. stavka 1. četvrte rečenice Zakonika o javnoj nabavi, utvrđenom u Decretu legislativo n. 50 (Zakonodavna uredba br. 50) od 18. travnja 2016., prema kojem javni naručitelj mora uvijek u slučaju neistinitih izjava koje je dao pomoćni poduzetnik o postojanju pravomoćnih osuđujućih kaznenih presuda, kojima se eventualno može dokazati počinjenje teškog profesionalnog propusta, isključiti dotičnog gospodarskog subjekta iz javne nabave, a da mu, s druge strane, ne naloži ili dopusti da navede drugog odgovarajućeg pomoćnog poduzetnika umjesto prvonavedenog kako je određeno u drugim situacijama u kojima subjekti na čije se sposobnosti gospodarski subjekt želi osloniti ne zadovoljavaju relevantni kriterij za odabir ili za koje postoji obvezujuća osnova za isključenje?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.)