Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 30. juunil 2020 – EL ja CP versus Ryanair Designated Activity Company

(kohtuasi C-287/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: EL, CP

Kostja: Ryanair Designated Activity Company

Eelotsuse küsimused

Kas tegutseva lennuettevõtja enda töötajate streik, mille on korraldanud ametiühing, on „erakorraline asjaolu“ määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses?

Kas selles osas on tähtis, kas streigi ettevalmistuste käigus on toimunud läbirääkimised töötajate esindajatega?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).