Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 30.6.2020 – EL ja CP v. Ryanair Designated Activity Company

(asia C-287/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantajat: EL ja CP

Vastaaja: Ryanair Designated Activity Company

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan oman henkilökunnan lakko, jonka ammattiyhdistys järjestää, asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ”poikkeuksellinen olosuhde”?

Onko tällöin merkityksellistä, onko ennen lakkoa neuvoteltu työntekijöiden etujärjestön/etujärjestöjen kanssa?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).