Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 30. junija 2020 – EL in CP/Ryanair Designated Activity Company

(Zadeva C-287/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: EL, CP

Tožena stranka: Ryanair Designated Activity Company

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali stavka lastnega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki jo organizira sindikat, pomeni „izredne razmere“ v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ?

Ali je v zvezi s tem upoštevno to, da so pred stavko potekala pogajanja s predstavniki delavcev?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL. posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).