Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. svibnja 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – DocMorris NV protiv Apothekerkammer Nordrhein

(predmet C-190/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DocMorris NV

Tuženik: Apothekerkammer Nordrhein

Prethodno pitanje

Je li sukladno odredbama Glave VIII., a naročito članku 87. stavku 3. Direktive 2001/83/EZ1 ako se nacionalna odredba (u ovom predmetu: članak 7. stavak 1. prva rečenica HWG-a (Zakon o oglašavanju u sektoru zdravstva, u daljnjem tekstu: HWG)) tumači na način da je ljekarni sa sjedištem u drugoj državi članici koja putem interneta prodaje na daljinu zabranjeno raspisati nagradnu igru u svrhu pridobivanja kupaca ako je sudjelovanje u nagradnoj igri povezano s predajom recepta za lijek za humanu upotrebu koji se izdaje na liječnički recept, ako raspisana nagrada nije lijek, nego neki drugi predmet (u ovom predmetu: električni bicikl u vrijednosti od 2500 eura i električne četkice za zube) te ako nema bojazni da će se time poticati neprimjereno ili pretjerano korištenje lijekova?

____________

1 Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL 2001., L 311, str. 67.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.)