Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. május 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DocMorris NV kontra Apothekerkammer Nordrhein

(C-190/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: DocMorris NV

Alperes: Apothekerkammer Nordrhein

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összhangban áll-e a 2001/83/EK irányelv1 VIII. címének rendelkezéseivel, különösen pedig ezen irányelv 87. cikkének (3) bekezdésével, ha valamely nemzeti rendelkezést (a jelen ügyben a [Heilmittelwerbegesetz] [a gyógyászat terén alkalmazott reklámokról szóló törvény[, a továbbiakban:] HWG] 7. §-a (1) bekezdésének első mondatát) úgy értelmeznek, hogy valamely más tagállamban letelepedett csomagküldő gyógyszertár nem szervezhet nyereményjátékot ügyfélszerzés céljából, ha a nyereményjátékban való részvétel feltétele egy emberi felhasználásra szánt, vényköteles gyógyszerre vonatkozó vény beküldése, a kitűzött nyeremény nem gyógyszer, hanem valamely más tárgy (a jelen ügyben: egy 2500 euró értékű elektromos kerékpár és elektromos fogkefék), és nem kell attól tartani, hogy a gyógyszerek észszerűtlen vagy túlzott használatára ösztönöznek?

____________

1 Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.; helyesbítések: HL 2006. L 235., 24. o.; HL 2014. L 239., 81. o.; HL 2019. L 317., 115. o.).