Language of document :

2020 m. gegužės 5 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DocMorris NV / Apothekerkammer Nordrhein

(Byla C-190/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: DocMorris NV

Ieškovas ir kita kasacinio proceso šalis: Apothekerkammer Nordrhein

Prejudicinis klausimas

Ar su Direktyvos 2001/83/EB1 VIII antraštinės dalies nuostatomis, visų pirma su 87 straipsnio 3 dalimi, suderinama situacija, kai nacionalinės teisės norma (nagrinėjamu atveju – HWG [Heilmittelwerbegesetz (Vaistų reklamos įstatymas, toliau – HWG)] 7 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys) yra aiškinama taip, kad kitoje valstybėje narėje įsteigtai užsakomosios prekybos paštu vaistinei draudžiama vilioti klientus žaidimu prizams laimėti, jeigu dalyvauti žaidime gali asmenys, pateikę žmonėms skirto receptinio vaisto receptą, žadamas prizas yra ne vaistas, o kitas daiktas (nagrinėjamu atveju – 2 500 EUR vertės elektrinis dviratis ir elektriniai dantų šepetėliai), ir nereikia nuogąstauti, kad skatinama vartoti vaistus neprotingai arba per daug dažnai?

____________

1 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69).