Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 5. mája 2020 – DocMorris NV/Apothekerkammer Nordrhein

(vec C-190/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DocMorris NV

Žalovaná: Apothekerkammer Nordrhein

Prejudiciálna otázka

Je v súlade s ustanoveniami hlavy VIII a najmä s článkom 87 ods. 3 smernice 2001/83/ES1 , ak sa vnútroštátny predpis (v tomto prípade § 7 ods. 1 prvá veta Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (zákon o reklame na farmaceutické výrobky) vykladá v tom zmysle, že zásielková lekáreň so sídlom v inom členskom štáte nesmie lákať klientov propagáciou výhernej hry, ak je účasť na tejto výhernej hre viazaná na predloženie lekárskeho predpisu na humánny liek, ktorý je viazaný na predpis, propagovanou výhrou nie je liek, ale iná vec (v tomto prípade elektrický bicykel v hodnote 2 500 eur a elektrické zubné kefky), a netreba sa obávať, že dôjde k podpore iracionálneho alebo nadmerného užívania liekov?

____________

1 Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69).