Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 5. maja 2020 - DocMorris NV/Apothekerkammer Nordrhein

(Zadeva C-190/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in vlagateljica revizije: DocMorris NV

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Apothekerkammer Nordrhein

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je razlaga nacionalnega predpisa (tukaj: člen 7(1), prvi stavek, Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz – HWG) (zakon o oglaševanju v zdravstvenem sektorju; v nadaljevanju: HWG)), da lekarna, ki posluje po pošti, s sedežem v drugi državi članici ne sme pridobivati strank z razpisom nagradne igre, če je sodelovanje v nagradni igri vezano na predložitev recepta za zdravilo za uporabo v humani medicini na recept, če razpisani dobitek ni zdravilo, temveč drug predmet (tukaj: električno kolo v vrednosti 2.500 EUR in električne zobne ščetke), in če ni nevarnosti, da bi se spodbujala nesmotrna in prekomerna uporaba zdravil, skladna z določbami naslova VIII in zlasti s členom 87(3) Direktive 2001/83/ES 1 ?

____________

1 Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL 2001, L 311, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 13 zvezek 027 str. 69 - 130).