Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bucureşti (Rumeenia) 12. veebruaril 2020 – SC Mitliv Exim SRL versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(kohtuasi C-81/20)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SC Mitliv Exim SRL

Vastustajad: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikliga 2 ja artikliga 273, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 50 ja ELTL artikliga 325 on sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas vastuolus riigisisesed õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis lubavad juriidilisest isikust maksumaksja suhtes kehtestada või kohaldada karistusmeetmeid nii haldus- kui ka kriminaalmenetluses, mis toimivad tema suhtes samaaegselt, samade sisuliste maksudest kõrvalehoidmise tegude eest, olukorras, kus haldusmenetluses kohaldatud karistuse võib kvalifitseerida ka kriminaalõiguslikku laadi karistuseks vastavalt Euroopa Kohtu praktikas kindlaks tehtud kriteeriumidele, ning mis ulatuses on need samaaegsed olukorrad tervikuna oma olemuselt kõnealuse maksumaksja suhtes ülemäärased?

2.    Kas esimese küsimuse vastust arvestades peab Euroopa Liidu õigust tõlgendama nii, et sellega on vastuolus selline riigisisene õigusnorm nagu põhikohtuasjas, mis võimaldab riigil maksuameti kaudu haldusmenetluse raames mitte arvesse võtta summat, mis tasuti samade sisuliste maksudest kõrvalehoidmise tegude eest kuriteoga tekitatud kahju hüvitisena ja mis moodustab samal ajal ka maksualast kahju katva summa, nii, et seda summat ei saa teatava ajavahemiku jooksul kasutada, kuid võimaldab tal seejärel maksumaksjale kehtestada ka haldusmenetluse raames maksualased lisakohustused juba tasutud võla eest?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk l.