Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 12.2.2020 – SC Mitliv Exim SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală ja Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(asia C-81/20)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul București

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SC Mitliv Exim SRL

Vastaajat: Agenția Națională de Administrare Fiscală ja Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 2 ja 273 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklan ja SEUT 325 artiklan säännökset ja määräykset pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevissa olosuhteissa esteenä pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan verovelvolliselle oikeushenkilölle voidaan määrätä seuraamuksia ja nämä voidaan panna täytäntöön sekä hallintomenettelyssä että rikosoikeudellisessa menettelyssä, joita käydään verovelvollista kohtaan samanaikaisesti samoista veropetosta merkitsevistä tapahtuneista teoista tilanteessa, jossa hallintomenettelyssä määrättävää seuraamusta voidaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti pitää samaten rikosoikeudellisena, ja missä määrin näiden toimien kokonaisuus on toimien päällekkäisyyden vuoksi kyseiselle verovelvolliselle kohtuuton?

Onko ensimmäiseen kysymykseen annetun vastauksen perusteella Euroopan unionin oikeutta tulkittava siten, että se on esteenä pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan valtio voi veroviranomaistensa välityksellä jättää hallintomenettelyssä huomiotta samojen veropetosta merkitsevien tapahtuneiden tekojen osalta määrän, joka on jo maksettu rikoksella aiheutetun vahingon johdosta ja joka on samanaikaisesti myös verotulojen menetyksen kattava määrä, minkä johdosta tämä määrä ei tietyn ajanjakson aikana ole käytettävissä, ja sen jälkeen määrää verovelvolliselle hallintomenettelyssä myös liitännäisiä verovelvoitteita jo maksetun velan osalta?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.