Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2020. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – SC Mitliv Exim SRL protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(predmet C-81/20)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke

Tužitelj: SC Mitliv Exim SRL

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prethodna pitanja

Protive li se odredbama članka 2. i članka 273. Direktive Vijeća 2006/112 od 28. studenoga 20[0]6. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , članka 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravila i članka 325. UFEU-a, u okolnostima iz glavnog postupka, nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, kojim se dopušta donošenje/provođenje mjera sankcija protiv poreznog obveznika koji je pravna osoba, kako u upravnom tako i u kaznenom postupku, uzimajući u obzir da su to postupci koji se protiv njega vode istodobno za iste materijalne radnje utaje poreza, u situaciji u kojoj se može smatrati da je sankcija u upravnom postupku također kaznenopravne prirode, u skladu s kriterijima koje je odredio Sud Europske unije u svojoj sudskoj praksi, te u kojoj su mjeri svi ti elementi prekomjerni u odnosu na poreznog obveznika o kojem je riječ?

S obzirom na odgovor na prvo pitanje, treba li pravo Europske unije tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, kojim se državi dopušta da posredstvom vlastitih poreznih tijela za ista materijalna djela porezne utaje u okviru upravnog postupka ne uzme u obzir iznos koji je već plaćen za štetu nastalu počinjenjem kaznenog djela te koji istodobno predstavlja i iznos koji pokriva poreznu štetu, na način da taj iznos postane nedostupan na određeno razdoblje kako bi se potom na teret poreznog obveznika u okviru upravnog postupka mogle utvrditi i sporedne porezne obveze za dug koji je već plaćen?

____________

1 SL 2006., L 347, str. l. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)