Language of document :

2020 m. vasario 12 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Byla C-81/20)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SC Mitliv Exim SRL

Atakovai: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 2 straipsnio ir 273 straipsnio, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnio ir SESV 325 straipsnio nuostatas, susijusias su pagrindinėje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis, yra draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, koks aptariamas pagrindinėje byloje, pagal kuriuos leidžiama priimti ir (arba) taikyti sankcijas mokesčių mokėtojui juridiniam asmeniui, kuriam dėl tos pačios materialiosios sudėties mokesčių vengimo veikos lygiagrečiai iškelta tiek administracinė byla, tiek baudžiamoji byla, tokioje situacijoje, kai, vadovaujantis Europos Sąjungos teismo jurisprudencijoje nustatytais kriterijais, vykstant administraciniam procesui skirta sankcija gali būti kvalifikuojama ir kaip baudžiamojo pobūdžio sankcija, ir kokia apimtimi visos šios vienu metu susiklosčiusios situacijos tampa per didele našta aptariamam mokesčių mokėtojui?

2.    Ar, atsižvelgiant į atsakymą į pirmą klausimą, Europos Sąjungos teisės aktus reikia aiškinti taip, kad jais yra draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pagal kurį valstybei, veikiančiai per savo mokesčių administratorių, yra leidžiama, vykstant administraciniam procesui, nagrinėjant tos pačios materialiosios sudėties veiką – mokesčių vengimą – neatsižvelgti į sumą, kuri jau buvo sumokėta atlyginant dėl nusikalstamos veikos padarytą žalą, kuria tuo pačiu metu atlyginta mokestinė žala, ir dėl tos priežasties tam tikrą nustatytą laikotarpį neleisti disponuoti ta suma, o vėliau, vykstant administraciniam procesui, nustatyti mokesčių mokėtojui ir papildomas mokestines prievoles, susijusias su jau grąžinta skola?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. l).