Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Alba Iulia (Rumænien) den 24. februar 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL og Hans Draser Internationales Marketing mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov og Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Sag C-99/20)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Alba Iulia

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Siebenburgisches Nugat SRL og Hans Draser Internationales Marketing

Sagsøgte: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov og Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

Præjudicielt spørgsmål

Skal den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning nr. 2658/87 1 fortolkes således, at varer under den samlede betegnelse »komponenter til sæt gardinstænger, dvs. færdige rør (lakerede, forniklede, forkromede)«, som er genstand for den foreliggende tvist, skal tariferes i underposition 8302 41 90 eller 7306 30 77?

____________

1 Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23.7.1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1).