Language of document :

A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2020. február 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

(C-99/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Alba Iulia

Az alapeljárás felei

Felperesek: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Alperesek: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2658/87 tanácsi rendelet1 I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát, hogy a jelen ügy tárgyát képező, általánosságban „függönyrúdkészlet alkotórészek, vagyis kész (festett, nikkellel bevont, krómmal bevont) csövek” megnevezést viselő áruk a szóban forgó nómenklatúra 8302 41 90 alszáma alá tartoznak, vagy azok annak 7306 30 77 alszáma alá tartoznak?

____________

1 A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.).