Language of document :

2020 m. vasario 24 d. Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Byla C-99/20)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Alba Iulia

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Atsakovės: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento Nr. 2658/871 I priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad šioje byloje nagrinėjamos prekės, kurių bendrinis pavadinimas „užuolaidų karnizų komplektų dalys, t. y. gatavi vamzdžiai (dažyti, nikeliuoti, chromuoti)“, turi būti priskiriamos prie šios nomenklatūros 8302 41 90 subpozicijos, ar prie 7306 30 77 subpozicijos?

____________

1 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382).