Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 24. februára 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

(vec C-99/20)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Žalované: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

Prejudiciálna otázka

Má sa kombinovaná nomenklatúra uvedená v prílohe I nariadenia Rady č. 2658/871 vykladať v tom zmysle, že tovar všeobecne označený ako „súčasti súpravy záclonových tyčí, čiže hotové rúrky (lakované, poniklované, chromované)“, ktorý je predmetom konania v prejednávanej veci, patrí do podpoložky 8302 41 90 alebo do podpoložky 7306 30 77 uvedenej kombinovanej nomenklatúry?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 1987, s.1; Mim. vyd. 02/002, s. 382).