Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Alba Iulia (Romunija) 24. februarja 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Zadeva C-99/20)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Alba Iulia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Tožene stranke: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta št. 2658/871 razlagati tako, da se blago, ki je splošno imenovano „komplet karnis za zavese oziroma dokončane cevi (pobarvane, ponikljane, kromirane)“, ki je predmet tega spora, uvrsti pod tarifno podštevilko 8302 41 90 ali pod tarifno podštevilko 7306 30 77 te nomenklature?

____________

1 Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (JO 1987 L 256, p. 1, Ediţie specială 02/vol. 4, p. 3).