Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hamburg (Γερμανία) στις 10 Ιουνίου 2020 – CY κατά Eurowings GmbH

(Υπόθεση C-252/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: CY

Εναγόμενη: Eurowings GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

1.    Διαθέτει ο επιβάτης δικαίωμα αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού 261/2004 1 ακόμη και στην περίπτωση που δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί σε πτήση άμεσης ανταποκρίσεως λόγω σχετικά μικρής καθυστερήσεως στην άφιξη της πρώτης πτήσης, με αποτέλεσμα να αφιχθεί στον τελικό του προορισμό με καθυστέρηση τριών και πλέον ωρών, όταν οι δύο πτήσεις εκτελέσθηκαν από διαφορετικούς αερομεταφορείς και η κράτηση δεν πραγματοποιήθηκε μέσω του αερομεταφορέα που εκτέλεσε την πρώτη πτήση και που είναι εναγόμενος για αποζημίωση στην κύρια δίκη;

2.    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

«Πραγματικός αερομεταφορέας» κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, και του άρθρου 7, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 είναι ο αερομεταφορέας που πράγματι εκτέλεσε την πρώτη πτήση με καθυστέρηση ή ο αερομεταφορέας που πράγματι εκτέλεσε τη δεύτερη πτήση χωρίς καθυστέρηση και μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η κράτηση αμφότερων των πτήσεων;

3.    Σε περίπτωση που αμφότεροι οι αερομεταφορείς μπορούν να θεωρηθούν ως «πραγματικοί αερομεταφορείς» κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, και του άρθρου 7, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004:

Έχει ο επιβάτης δικαίωμα να επιλέξει κατά ποίου εκ των δύο αερομεταφορέων θα στραφεί;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).