Language of document :

Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2020. június 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CY kontra Eurowings GmbH

(C-252/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: CY

Alperes: Eurowings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Fennállhat-e a 261/2004/EK rendelet1 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog abban az esetben is, ha valamely utas az érkezés viszonylag csekély késedelme miatt nem ér el egy közvetlenül csatlakozó járatot, és ennek következménye a végső célállomáson bekövetkező legalább háromórás késés, azonban a két légi járatot különböző légi fuvarozók üzemeltették, és a helyfoglalásra nem az első szakaszt üzemeltető és az alapeljárásban perelt légi fuvarozón keresztül került sor?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

A késéssel érintett légi járatot az első szakaszon ténylegesen üzemeltető légi fuvarozó minősül-e a 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 7. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „üzemeltető légi fuvarozónak”, vagy a pontos légi járatot a második szakaszon üzemeltető légi fuvarozó, amelyen keresztül a helyfoglalásra mindkét légi járat esetében sor került, minősül-e a 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 7. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „üzemeltető légi fuvarozónak”?

Ha mindkét légi fuvarozó a 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 7. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „üzemeltető légi fuvarozónak” tekintendő:

Választhat-e az utas, hogy a két légi fuvarozó közül melyiktől követel kártalanítást?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).