Language of document :

Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. от Roxtec AB срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-261/18 — Roxtec/EUIPO — Wallmax

(Дело C-893/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Roxtec AB (представители: T. Lampel, Rechtsanwalt, K. Wagner, Rechtsanwältin, J. Olsson, advokat)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Wallmax Srl

С определение от 12 март 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и разпореди жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________