Language of document :

Roxtec AB 3. detsembril 2019. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-261/18: Roxtec versus EUIPO — Wallmax

(kohtuasi C-893/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Roxtec AB (esindajad: advokaadid T. Lampel, K. Wagner ja J. Olsson)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Wallmax Srl

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 12. märtsi 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________