Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunalul București (Ρουμανία) στις 12 Φεβρουαρίου 2020 – Wilo Salmson France SAS κατά Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Υπόθεση C-80/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul București

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Wilo Salmson France SAS

Καθών: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Προδικαστικά ερωτήματα

Όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 167, σε συνδυασμό με το άρθρο 178 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ1 , υπάρχει διάκριση μεταξύ του χρόνου κατά τον οποίο γεννάται και του χρόνου κατά τον οποίο ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης, λαμβανομένου υπόψη του τρόπου λειτουργίας του συστήματος ΦΠΑ;

Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλεται να διευκρινισθεί αν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ μπορεί να ασκείται ελλείψει (έγκυρου) φορολογικού τιμολογίου εκδοθέντος για τις αγορές των αγαθών που πραγματοποιήθηκαν.

Όσον αφορά την ερμηνεία των ίδιων διατάξεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, πρώτη περίπτωση, της οδηγίας 2008/9/ΕΚ2 , ποιο είναι το δικονομικό στάδιο που αποτελεί το σημείο αναφοράς για να εκτιμηθεί η νομιμότητα της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ;

Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλεται να διευκρινισθεί αν είναι δυνατόν να υποβληθεί αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ ο οποίος κατέστη απαιτητός πριν από την «περίοδο επιστροφής», αλλά για τον οποίο εκδόθηκε τιμολόγιο κατά την περίοδο επιστροφής.

Όσον αφορά την ερμηνεία των ίδιων διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, πρώτη περίπτωση, της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 167 και με το άρθρο 178 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ποια είναι τα αποτελέσματα της ακύρωσης και της έκδοσης νέων τιμολογίων για τις αγορές αγαθών που προηγούνται της «περιόδου επιστροφής» επί της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ σχετικά με τις εν λόγω αγορές;

Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλεται να διευκρινισθεί αν στην περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του προμηθευτή των αρχικών τιμολογίων που εκδόθηκαν για αγορές αγαθών και έκδοσης νέων τιμολογίων σε μεταγενέστερο χρόνο, η άσκηση του δικαιώματος του δικαιούχου να ζητήσει την επιστροφή του ΦΠΑ σχετικά με τις αγορές αυτές πρέπει να αναφέρεται στην ημερομηνία των νέων τιμολογίων, τούτο δε σε περίπτωση κατά την οποία η ακύρωση των αρχικών τιμολογίων και η έκδοση των νέων τιμολογίων δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ελέγχου του δικαιούχου, αλλά αποκλειστικά στη διακριτική εξουσία του προμηθευτή.

Μπορεί η εθνική νομοθεσία να εξαρτά την επιστροφή του ΦΠΑ σύμφωνα με την οδηγία [2008/9/ΕΚ] από μια προϋπόθεση απαιτητού, σε περίπτωση που το ορθό τιμολόγιο εκδόθηκε κατά την περίοδο [υποβολής] της αίτησης;

____________

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).

2 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (ΕΕ 2008, L 44, σ. 23).