Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2020. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – Wilo Salmson France SAS protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(predmet C-80/20)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke

Tužitelj: Wilo Salmson France SAS

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prethodna pitanja

U pogledu tumačenja članka 167. u vezi s člankom 178. Direktive 2006/112/EZ1 : imajući u vidu način na koji funkcionira sustav PDV-a, postoji li razlika između trenutka u kojem nastaje i trenutka u kojem se ostvaruje pravo na odbitak?

U tu je svrhu potrebno pojasniti može li se pravo na odbitak PDV-a ostvariti ako ne postoji (valjani) fiskalni račun izdan za kupnju robe.

U pogledu tumačenja tih istih odredbi u vezi s odredbama članka 14. stavka 1. točke (a) prve rečenice Direktive 2008/9/EZ2 : koja je mjerodavna postupovna norma za ocjenu zakonitosti ostvarivanja prava na povrat PDV-a?

U tu je svrhu potrebno pojasniti može li se podnijeti zahtjev za povrat PDV-a u odnosu na koji je nastala obveza plaćanja prije „razdoblja za povrat”, ali je račun izdan tijekom razdoblja za povrat.

U pogledu tumačenja istih odredbi članka 14. stavka 1. točke (a) prve rečenice Direktive 2008/9/EZ u vezi s člankom 167. i člankom 178. Direktive 2006/112/EZ: koji su učinci poništenja i izdavanja novih računa za kupnju robe prije „razdoblja za povrat”, na ostvarivanje prava na povrat PDV-a za tu kupnju?

U tu je svrhu potrebno pojasniti treba li se u slučaju da dobavljač poništi prvotne račune izdane za kupnju robe i naknadno izda nove račune, ostvarivanje prava primatelja da zatraži povrat PDV-a povezanog sa stjecanjem odnositi na datum izdavanja novih računa. To se odnosi na situaciju u kojoj poništenje prvotnih računa i izdavanje novih računa nisu obuhvaćeni područjem nadzora primatelja, nego isključivo u diskrecijskoj ovlasti dobavljača.

Može li se u situaciji u kojoj je točan račun izdan tijekom razdoblja u kojem se traži povrat, povrat PDV-a koji se odobrava u skladu s Direktivom [2008/9/EZ] nacionalnim zakonodavstvom uvjetovati nastankom obveze plaćanja?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)

2 Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL 2008., L 44, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 275.)