Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 3. června 2020 – NP v. Daimler AG

(Věc C-232/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: NP

Žalovaná: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

Předběžné otázky

Je nutno považovat přidělení zaměstnance agentury práce uživateli za nikoliv „přechodné“ ve smyslu článku 1 směrnice o agenturním zaměstnávání1 již v případě, že se jedná o zaměstnání na pracovním místě, které je trvalé a není obsazováno jako zástup?

Je přidělení zaměstnance agentury práce na dobu kratší než 55 měsíců považováno za již nikoliv „přechodné“ ve smyslu článku 1 směrnice o agenturním zaměstnávání?

V případě kladných odpovědí na první a druhou otázku vyvstávají tyto doplňující otázky:

3.1.    Má zaměstnanec agentury práce nárok na vznik pracovního poměru s uživatelem, ačkoliv vnitrostátní právo takovouto sankci před 1. dubnem 2017 nestanoví?

3.2.    Porušuje vnitrostátní právní úprava, jako je § 19 odst. 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (zákon o úpravě dočasného přidělování pracovní síly, dále jen „AÜG“), článek 1 směrnice o agenturním zaměstnávání, pokud stanoví individuální dobu přidělení v trvání nejvýše 18 měsíců poprvé od 1. dubna 2017, k předchozím dobám přidělení však výslovně nepřihlíží, jestliže by takové přidělení při zohlednění předchozích dob již nebylo přechodné povahy?

3.3.    Lze prodloužení individuální maximální doby přidělení přenechat stranám kolektivní smlouvy? V případě kladné odpovědi: Platí to také pro strany kolektivní smlouvy, které nejsou odpovědné za pracovní poměr dotčeného zaměstnance agentury práce, nýbrž za odvětví uživatele?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9).