Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 3. juunil 2020 – NP versus Daimler AG

(kohtuasi C-232/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: NP

Kostja: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

Eelotsuse küsimused

1.    Kas renditöötaja lähetamist kasutajaettevõtjas töötamiseks ei tule käsitada direktiivi 2008/104/EÜ1 artikli 1 tähenduses „ajutisena“ enam siis, kui ta töötab alalisel töökohal, mida ei täideta asenduse korras?

2.    Kas renditöötaja lähetamist vähemaks kui 55 kuud ei tule käsitada enam „ajutisena“ direktiivi 2008/104/EÜ artikli 1 tähenduses?

3.    Kui vastus esimesele ja/või teisele küsimusele on jaatav, tekivad järgmised lisaküsimused:

3.1.    Kas renditöötajal on õigus töösuhte tekkimisele kasutajaettevõtjaga, olgugi et riigisiseses õiguses ei olnud sellist sanktsiooni enne 1. aprilli 2017 sätestatud?

3.2.    Kas selline riigisisene õigusnorm nagu Saksamaa tööjõu vahendamise seaduse (Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG) § 19 lõige 2 on vastuolus direktiivi 2008/104/EÜ artikliga 1, kui see kehtestab esimest korda alates 1. aprillist 2017 lähetuse maksimaalseks individuaalseks kestuseks 18 kuud, kuid jätab varasemad lähetusperioodid sõnaselgelt arvesse võtmata, kui varasemaid lähetusperioode arvesse võttes ei saaks lähetust käsitada enam ajutisena?

3.3.    Kas lähetuse maksimaalse individuaalse kestuse pikendamise õiguse võib anda kollektiivlepingu pooltele? Kui vastus sellele küsimusele on jaatav: Kas see kehtib ka kollektiivlepingu poolte suhtes, kes ei ole pädevad seoses asjaomase renditöötaja töösuhtega, vaid on pädevad kasutajaettevõtja valdkonnas?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT 2008, L 327, lk 9).