Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski rayonen sad (Bulgaaria) 25. juunil 2020 – ZN versus Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valencia, Kralstvo Ispania

(kohtuasi C-280/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski rayonen sad

Põhikohtuasja pooled

Hageja: ZN

Kostja: Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valencia, Kralstvo Ispania (Bulgaaria Vabariigi peakonsulaat Valencias, Hispaania Kuningriik)

Eelotsuse küsimused

Kas määruse (EL) nr 1215/20121 artikli 5 lõiget 1 koostoimes selle põhjendusega 3 tuleb tõlgendada nii, et määrust tuleb kohaldada liikmesriigi kohtute rahvusvahelise pädevuse kindlaksmääramisel selle liikmesriigi töötaja ja selle liikmesriigi teises liikmesriigis asuva konsulaarteenistuse vahelise vaidluse lahendamisel, või tuleb neid sätteid tõlgendada nii, et sellise vaidluse lahendamisel tuleb kohaldada poolte ühise kodakondsuse järgse liikmesriigi pädevust reguleerivaid riigisiseseid sätteid?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).