Language of document :

2020 m. birželio 25 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZN / Bulgarijos Respublikos Generalno konsulstvo (Generalinis konsulatas) Valensijos mieste (Ispanijos Karalystė)

(Byla C-280/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: ZN

Atsakovas: Bulgarijos Respublikos Generalno konsulstvo (Generalinis konsulatas) Valensijos mieste (Ispanijos Karalystė)

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/20121 5 straipsnio 1 dalį kartu su šio reglamento trečiąja konstatuojamąja dalimi reikia aiškinti taip, kad reglamentas turi būti taikomas nustatant valstybės narės teismų tarptautinę jurisdikciją esant ginčui tarp darbuotojo iš šios valstybės narės ir šios valstybės narės konsulinės įstaigos, įsikūrusios kitos valstybės narės teritorijoje, o gal šios nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad tokiam ginčui taikytinos nacionalinės valstybės narės, kurios piliečiai yra abi šalys, jurisdikcijos nustatymo taisyklės?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).