Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 26.6.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on ZX

(asia C-282/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

ZX

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallinen oikeussääntö eli Bulgarian tasavallan rikosprosessilain (Nakazatelno protsesualen kodeks) 248 §:n 3 momentti, jonka mukaan ei ole olemassa prosessisäännöstä, jonka perusteella ensimmäisen tuomioistuinkäsittelyn päätyttyä rikosoikeudenkäynnissä (valmisteluistunto) voitaisiin korjata syytekirjelmän sisällön epäselvyys ja puute, jotka johtavat siihen, että loukataan syytetyn oikeutta saada tietoja syytteestä, direktiivin 2012/131 6 artiklan 3 kohdan ja perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen?

Mikäli tähän kysymykseen vastaan kieltävästi: Vastaako syytteen muuttamista koskevien kansallisten oikeussääntöjen tulkinta, jonka mukaan syyttäjällä on käsittelyn kuluessa mahdollisuus korjata tämä syytekirjelmän sisällön epäselvyys ja puutteellisuus siten, että otetaan tosiasiallisesti ja tehokkaasti huomioon syytetyn oikeus saada tietoja syytteestä, edellä mainittuja säännöksiä sekä perusoikeuskirjan 47 artiklaa, vai vastaako edellä mainittuja oikeussääntöjä se, että jätetään soveltamatta kansallista lainsäädäntöä, jonka mukaan on kiellettyä keskeyttää oikeudenkäynti ja palauttaa asia syyttäjälle uuden syytekirjelmän laatimista varten?

____________

1 Tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 22.5.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/ЕU (EUVL 2012 L 142, s. 1).