Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2020. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZX elleni büntetőeljárás

(C-282/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

ZX

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a 2012/13 irányelv1 6. cikkének (3) bekezdésével és a Charta 47. cikkével az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés – nevezetesen a Bolgár Köztársaság Nakazatelno protsesualen kodeksa (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv) 248. cikkének (3) bekezdése –, amely szerint nem létezik olyan eljárási szabály, amely alapján a büntetőeljárásban tartott első bírósági tárgyalás (előkészítő tárgyalás) berekesztését követően megszüntethető lenne a vádirat tartalmi pontatlansága és hiányossága, amely a vádlott váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogának megsértését eredményezi?

Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Megfelel-e a fent említett rendelkezéseknek, valamint a Charta 47. cikkének a vád módosítására vonatkozó nemzeti rendelkezések olyan értelmezése, amely a tárgyaláson lehetővé teszi az ügyész számára, hogy olyan módon szüntesse meg a vádirat tartalmi pontatlanságát és hiányosságát, amely ténylegesen és hatékonyan figyelembe veszi a vádlottnak a vád megismeréséhez való jogát, vagy pedig az felel meg e fent említett rendelkezéseknek, ha az eljáró bíróság mellőzi a bírósági eljárás megszüntetésére és az ügynek az ügyész elé új vádirat elkészítése céljából történő visszautalására vonatkozó nemzeti tilalom alkalmazását?

____________

1 A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012. L 142., 1. o.; helyesbítés: HL 2019. L 39., 28. o.)