Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 26 iunie 2020 – Procedură penală privind pe ZX

(Cauza C-282/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializiran nakazatelen sad

Partea din procedura principală

ZX

Întrebările preliminare

O dispoziție națională, și anume articolul 248 alineatul (3) din Nakazatelno protsesualen kodeks (Codul de procedură penală) al Republicii Bulgaria, potrivit căreia, după încheierea primei ședințe de judecată într-o procedură penală (ședința preliminară), nu este prevăzută nicio măsură procedurală pentru remedierea neclarităților și lacunelor din conținutul rechizitoriului care încalcă dreptul inculpatului de a fi informat cu privire la acuzațiile ce i se aduc este conformă cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2012/13/UE1 și cu articolul 47 din cartă?

În cazul unui răspuns negativ la această întrebare: Corespunde prevederilor susmenționate, precum și articolului 47 din cartă, o interpretare a dispoziției naționale privind modificarea acuzației care permite procurorului în cadrul ședinței să remedieze neclaritățile și lacunele din conținutul rechizitoriului într-un mod care să țină cont în mod efectiv și eficient de dreptul acuzatului de a cunoaște acuzațiile ce i se aduc, sau, în conformitate cu prevederile susmenționate, ar trebui lăsată neaplicată interdicția națională privind suspendarea procedurii judiciare și trimiterea cauzei la procuror pentru întocmirea unui nou rechizitoriu?

____________

1 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 2012, p. 1)