Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 26. junija 2020 – Kazenski postopek zoper ZX

(Zadeva C-282/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka v postopku v glavni stvari

ZX

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je nacionalna določba, in sicer člen 248(3) Nakazatelno protsesualen kodeks (zakon o kazenskem postopku) Republike Bolgarije, ki po zaključku prvega naroka v kazenskem postopku (predobravnavni narok) ne določa procesne ureditve, na podlagi katere bi bilo mogoče odpraviti vsebinsko nejasnost in nepopolnost obtožnice, zaradi katerih je kršena pravica obtoženca do obveščenosti o obdolžitvah, skladna s členom 6(3) Direktive 2012/131 in členom 47 Listine?

Če je odgovor na to vprašanje nikalen: ali bi bila z zgoraj navedenima določbama in členom 47 Listine skladna razlaga nacionalnih določb o spremembi obtožnice, v skladu s katero bi lahko državni tožilec na naroku to vsebinsko nejasnost in nepopolnost obtožnice odpravil na način, ki dejansko in učinkovito upošteva pravico obtoženca, da se seznani z obdolžitvami, ali pa bi bilo skladno s temi zgoraj navedenimi določbami, če se nacionalne prepovedi ustavitve sodnega postopka in vrnitve zadeve državnemu tožilcu zaradi sestave nove obtožnice ne bi uporabilo?

____________

1 Direktiva 2012/13/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL 2012, L 142, str. 1).