Language of document :

Жалба, подадена на 4 февруари 2020 г. от Billa AG срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 4 декември 2019 г. по дело T-524/18 — Billa AG/EUIPO

(Дело C-61/20 P)

Език на производството: английски

С определение от 28 май 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и разпореди Billa AG да понесе направените от него съдебни разноски.

____________