Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Köln (Germania) la 30 iunie 2020 – XQ/Deutsche Lufthansa AG

(Cauza C-291/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamant: XQ

Pârâtă: Deutsche Lufthansa AG

Întrebarea preliminară

O grevă a angajaților unui transportator aerian, declarată de un sindicat, constituie o împrejurare excepțională în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 261/20041 ?

Prin Ordonanța Curții din 30 iulie 2020, cauza a fost radiată din registrul Curții.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, cap. 7/vol. 12, p. 218).