Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 30. junija 2020 – XQ/Deutsche Lufthansa AG

(Zadeva C-291/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: XQ

Tožena stranka: Deutsche Lufthansa AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre pri stavki, h kateri pozove sindikat lastnih delavcev letalskega prevoznika, za izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ?

Zadeva je bila s sklepom Sodišča z dne 30. julija 2020 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).