Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. května 2020 Dekoback GmbH proti rozsudku Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 5. března 2020 ve věci T-80/19, Dekoback GmbH v. EUIPO

(Věc C-193/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Dekoback GmbH (zástupce: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 9. července 2020 Soudní dvůr (místopředseda) rozhodl, že kasační opravný prostředek musí být odmítnut jako nepřípustný, a uložil společnosti GMP-Orphan SA, aby nesla vlastní náklady řízení.

____________